Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Big Grin Big Grin :D
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool:\n8-)
Eek! Eek! :eek:\n:o
Er... what? Er... what? o_O\nO_o\no.O\nO.o
Frown Frown :(
Mad Mad :mad:\n>:(\n:@
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Smile Smile :)\n:-)\n(:
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p\n:P\n:-p\n:-P
Wink Wink ;)