Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Trước khi tham gia diễn đàn, các ẩm thực gia cần đọc trước quy định của angi24.com. Tránh say sưa, oánh nhau hoặc mất tay lái !

1. Không đăng tải các thông tin sai lệch, vi phạm pháp luật và văn hóa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trùm nhậu có quyền xóa bất kỳ nội dung nào của mọi dân nhậu mà không cần thông báo, nếu đó là cần thiết.

3. Không up những món ăn và hưỡng dẫn chế biến các sản phẩm nằm trong danh sách cấm ở Việt Nam.

4. Ứng xử có văn hóa, nếu có tý "men" thì cũng cần "đi đúng đường".

5. Nên đo tửu lượng" trước khi "uống". Cụ thể là đọc trước hướng dẫn sử dụng diễn đàn, tìm kiếm trước khi hỏi. Bấm "thanks, Like" cho bợm nào nói hay...

6. Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

7. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.